Erfenis

Als iemand komt te overlijden, krijgen de erfgenamen te maken met de afwikkeling van de nalatenschap. Hiervoor is vaak een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig.

Van Gastel Notarissen is u behulpzaam bij het opstellen van een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele. Van Gastel Notarissen gaat na of er een testament is en brengt via onderzoek bij de Gemeentelijke Basis Administratie de familieverhoudingen in kaart. Van Gastel Notarissen zal vervolgens in overleg met de erfgenamen bekijken waar de nalatenschap uit bestaat en of er schulden zijn. Ook zal Van Gastel Notarissen de erfgenamen adviseren over de erfbelasting (de belasting over de erfenis) en de aangifte desgewenst verzorgen.
U kunt Van Gastel Notarisen ook inschakelen voor de verdere werkzaamheden rondom de afwikkeling van de nalatenschap. U kunt hierbij denken aan een boedelbeschrijving of taxatie en de begeleiding bij de verdeling tussen de erfgenamen.

Ingeval in de nalatenschap onroerende zaken of aandelen in een BV aanwezig zijn, is voor de verdeling van de nalatenschap in beginsel altijd een notariële akte vereist. Van Gastel Notarissen kent de formaliteiten waaraan moet worden voldaan en zal de betreffende akte voor u opmaken.