Executele

Heeft u vermogen opgebouwd? Heeft u verre verwanten? Wilt u nalaten aan een goed doel? Wilt u de afwikkeling overlaten aan een ervaren professional met een adequate verzekering?

Dan kunt u de afwikkeling van uw nalatenschap laten doen door Stichting Van Gastel Executele. Deze stichting zorgt als vertegenwoordiger van de erfgenamen voor de volledige en zorgvuldige afwikkeling van uw nalatenschap. De Stichting Van Gastel Executele is middels notaris Jan van Gastel lid van de NOVEX, de Nederlandse Organisatie voor Executeurs die als doel heeft de vakbekwaamheid van executeurs en een professionele taakuitoefening door executeurs te bevorderen.

Door het benoemen van Stichting Van Gastel Executele tot executeur is er minder kans op conflicten in de familie en wordt de afwikkeling tot een goed einde gebracht. De specialisten van Stichting Van Gastel Executele begeleiden de afwikkeling van begin tot eind. Op basis van uw testament en de boedelbeschrijving bereiden zij de verdeling van uw vermogen voor en zorgen ervoor dat uw erfgenamen hun erfdeel krijgen. Ook verantwoorden zij de ontvangsten en uitgaven.