Disclaimer

Van Gastel Notarissen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Van Gastel Notarissen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Van Gastel Notarissen of door u aan Van Gastel Notarissen middels deze website of anderszins langs elektronische weg.
Van Gastel Notarissen is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Van Gastel Notarissen via deze website.
Van Gastel Notarissen is eveneens niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Van Gastel Notarissen garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt en is niet aansprakelijk voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
De inhoud en en de vormgeving van deze website zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Niets daarvan mag worden verveelvoudigd (waaronder mede begrepen “framing”), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Van Gastel Notarissen.
Het opvragen en bekijken en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is wel toegestaan. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Van Gastel Notarissen nodig.