Bewind

Uw vermogen beheerd zoals u dat wilt als u dat zelf op een zekere dag niet meer kunt of het vermogen dat u heeft geschonken of nagelaten beheerd volgens uw wensen? Dit kan door het instellen van een bewind.

U kunt Stichting Van Gastel Bewind aanwijzen als bewindvoerder. De ervaren specialisten van de Stichting Van Gastel Bewind beheren het vermogen zorgvuldig volgens uw wensen en verantwoorden de ontvangsten en uitgaven.

Bewindvoering kan ook van pas komen als u het vermogen wilt beschermen bijvoorbeeld door in uw testament een deel van uw erfenis onder bewind stellen. In dat geval voert de bewindvoerder het bewind over het vermogen tot de erfgenaam een bepaalde leeftijd heeft bereikt.